Proste przykłady skryptów napisanych w powłoce Bash.

Plik komunikat.bash:
#!/bin/bash
echo ”probny tekst”

Efekt działania: wyświetlenie komunikatu probny tekst na ekranie. Należy pamiętać o przypisaniu atrybutu wykonywania dla tego pliku.

W skryptach linie zaczynające się znakiem # oznaczają komentarz z wyjątkiem pierwszej linii, w której wskazana jest powłoka w której skrypt zostanie wykonany - w przykładzie powłoka bash.

Skrypty do opracowania są tutaj. :)

Linux Newbie Administrator Guide (pl)