Oto zagadnienia z Excela, które należy znać na zaliczenie.

 1. Znajomość definicji i praktyka w stosowaniu adresów względnych, bezwzględnych i mieszanych.
 2. Stosowanie nazw obszarów jako adresy względne i bezwzględne.
 3. Znajomość podstawowej zasady arkusza kalkulacyjnego: w formułach nie umieszczamy wartości stałych.
 4. Umiejętność formatowania komórek, między innymi: wyświetlenia odpowiedniej liczby miejsc po przecinku, wprowadzanie separatora tysięcy, zawijanie tekstu, formatowanie waluty i daty, zmiana obramowania, tła komórki, dodawanie jednostek w komórce.
 5. Malarz formatów.
 6. Formatowanie danych w tabelach.
 7. Znajomość stosowania najpopularniejszych funkcji: suma, średnia, minimum, maksimum, jeżeli, licz.jeżeli,  czy.puste, ile.niepustych, ile.liczb, wyszukaj.pionowo, znajdź, złącz tekst, operator &, los.zakr, fragment.tekstu, dł, moduł.liczby, czy.błąd, czy.liczba, czy.pusta, dzień.tyg, dziś, pi, zaokr, zaokr.do.całk.
 8. Umiejętność kopiowania formuł, wartości, transpozycja. Usuwanie formuł poprzez wklejanie wartości.
 9. Znajomość sposobów dzielenia zawartości komórki z wykorzystaniem separatora.
 10. Sortowanie i filtrowanie danych w tabelach lub w zwykłym zakresie danych.
 11. Sprawdzanie w komórkach poprawności wprowadzania danych - tak aby w komórkach mozna było umieścić tylko wskazane wartości.
 12. Formatowanie warunkowe komórek (np. czerwone tło, gdy wartość w komórce jest mniejsza od zera).
 13. Sumowanie 3D - na wskroś arkuszy.
 14. Stosowanie komentarzy, wyświetlanie ich na stałe, ukrywanie, usuwanie.
 15. Tworzenie podstawowych wykresów kolumnowych, kołowych i liniowych. Formatowanie osi współrzędnych, zmiana kolorów serii, wprowadzanie etykiet, tytułów
 16. Formatowanie wykresów: tytuły wykresu i osi, legenda, wyświetlanie wartości liczbowych (etykiet) na wykresie, zmiana kolorów i formatowania wykresu.
 17. Tabele przestawne, wyciąganie informacji z dużych zbiorów danych.
 18. Zabezpieczenie arkusza przed ingerencją we wskazanych obszarach.
 19. Drukowanie arkuszy z powtórzeniem nagłówka i ustawienie obszarów wydruku.

Podczas zaliczenia należy mieć dostęp do swojego konta e-mail.