Zadania przykładowe z arkusza znajdują się tutaj

Edytor tekstu:

 1. Umiejętność stosowania: łączników i myślników, twardej spacji.
 2. Wstawianie znacznika końca strony, kolumny i sekcji.
 3. Stosowanie stylów akapitu.
 4. Tworzenie automatycznego spisu treści.
 5. Wypunktowanie i numerowanie wielopoziomowe.
 6. Tworzenie i edycja tabel.
 7. Formatowanie akapitów i stylów (ustawienia wcięcia, odstepów międzyliniowych, koloru czcionki, tła itp).
 8. Znajomość zasad i umiejętność prawidłowego formatowania tekstu.
 9. Tworzenie i edycja nagłówka i stopki, umieszczanie numerów strony.

Arkusz kalkulacyjny Calc:

 1. Znajomość definicji: adresu bezwzględnego, względnego i mieszanego.
 2. Umiejętność stosowania nazw obszarów zamiast adresacji bezpośredniej.
 3. Znajomość podstawowych funkcji arkusza np: suma, jeżeli, maks, min, zaokr, złącz.teksty, lewy, znajdź, czy.liczba, czy.pusta, wyszukaj.pionowo, randbetween, licz.jeżeli.
 4. Sprawdzanie poprawności danych (pola kombi)
 5. Tworzenie wykresów kolumnowych, słupkowych, liniowych różnego rodzaju. Formatowanie wykresu, zmiana czcionki osi, legenda, zmiana koloru, obrót wykresu, etykiety.
 6. Formatowanie komórek arkusza, między innymi: zmiana czcionki, koloru tła, kopiowanie formatu komórki. Formatowanie warunkowe.
 7. Sortowanie i filtrowanie danych.

Arkusz kalkulacyjny Excel:

 1. Znajomość definicji: adresu bezwzględnego, względnego i mieszanego.
 2. Umiejętność stosowania nazw obszarów zamiast adresacji bezpośredniej ( w exceluonline nie działa).
 3. Znajomość podstawowych funkcji arkusza np: suma, jeżeli, max, min, zaokr, złącz.teksty, lewy, znajdź, czy.liczba, czy.pusta, licz.jeżeli, suma.jeżeli, wyszukaj.pionowo, los.zakr.
 4. Sprawdzanie poprawności danych (pola kombi) (w Excelu online nie działa)
 5. Tworzenie wykresów kolumnowych, słupkowych, liniowych różnego rodzaju. Formatowanie wykresu, zmiana czcionki osi, legenda, zmiana koloru, obrót wykresu, etykiety.
 6. Formatowanie komórek arkusza, między innymi: zmiana czcionki, koloru tła, kopiowanie formatu komórki. Formatowanie warunkowe.
 7. Sortowanie i filtrowanie danych.